ឯកឧត្តម ជាវ តា​យ ជំរុញ​ដល់​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ទាំងអស់​ឲ្យ​ទៅ​ចូលរួម​បោះឆ្នោត ដើម្បី​លើកកម្ពស់​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សន្តិភាព និង​ការអភិវឌ្ឍ​

ឯកឧត្តម ជាវ តា​យ ប្រធាន​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ខេត្តកំពត បន្ត​ធ្វើ​យុទ្ធ​ការឃោសនា​រក​សម្លេងឆ្នោត​គាំទ្រ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា

​វគ្គ​អប់រំ​នយោបាយ​មូលដ្ឋាន​ជូន​ដល់​មន្ត្រី​គណបក្ស​ក្រុងកំពត និង​មន្ត្រី​គណបក្ស​សង្កាត់ ដែល​ទើប​ប្រកាស​ទទួល​មុខតំណែង​ឆ្នាំ​២០១៨

​វគ្គ​អប់រំ​នយោបាយ​មូលដ្ឋាន​ជូន​ដល់​មន្ត្រី​គណបក្ស​ស្រុកអង្គរជ័យ និង​មន្ត្រី​គណបក្ស​ឃុំ ដែល​ទើប​ប្រកាស​ទទួល​មុខតំណែង​ឆ្នាំ​២០១៨

​វគ្គ​អប់រំ​នយោបាយ​មូលដ្ឋាន​ជូន​ដល់​មន្ត្រី​គណបក្ស​ស្រុកដងទង់ និង​មន្ត្រី​គណបក្ស​ឃុំ ដែល​ទើប​ប្រកាស​ទទួល​មុខតំណែង​ឆ្នាំ​២០១៨

វគ្គ​អប់រំ​នយោបាយ​មូលដ្ឋាន​ជូន​ដល់​មន្ត្រី​គណបក្ស​ស្រុកកំពង់​ត្រាច និង​មន្ត្រី​គណបក្ស​ឃុំ ដែល​ទើប​ប្រកាស​ទទួល​មុខតំណែង​ឆ្នាំ​២០១៨