សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និង សម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ឋបណ្ឌិត បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងវេទិកាជាតិ ស្តីពីស្រ្តីជាអ្នកដឹកនាំ ក្នុងវិស័យសាធារណៈ និងនយោបាយ