​វគ្គ​អប់រំ​នយោបាយ​មូលដ្ឋាន​ជូន​ដល់​មន្ត្រី​គណបក្ស​ក្រុងកំពត និង​មន្ត្រី​គណបក្ស​សង្កាត់ ដែល​ទើប​ប្រកាស​ទទួល​មុខតំណែង​ឆ្នាំ​២០១៨

​វគ្គ​អប់រំ​នយោបាយ​មូលដ្ឋាន​ជូន​ដល់​មន្ត្រី​គណបក្ស​ស្រុកអង្គរជ័យ និង​មន្ត្រី​គណបក្ស​ឃុំ ដែល​ទើប​ប្រកាស​ទទួល​មុខតំណែង​ឆ្នាំ​២០១៨

​វគ្គ​អប់រំ​នយោបាយ​មូលដ្ឋាន​ជូន​ដល់​មន្ត្រី​គណបក្ស​ស្រុកដងទង់ និង​មន្ត្រី​គណបក្ស​ឃុំ ដែល​ទើប​ប្រកាស​ទទួល​មុខតំណែង​ឆ្នាំ​២០១៨

វគ្គ​អប់រំ​នយោបាយ​មូលដ្ឋាន​ជូន​ដល់​មន្ត្រី​គណបក្ស​ស្រុកកំពង់​ត្រាច និង​មន្ត្រី​គណបក្ស​ឃុំ ដែល​ទើប​ប្រកាស​ទទួល​មុខតំណែង​ឆ្នាំ​២០១៨

​ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ប៉ែន ស៊ីម៉ន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ទីប្រឹក្សា​ផ្ទាល់​សម្តេច​អគ្គមហាសេនាបតី​តេជោ ហ៊ុន សែន នាយក​រដ្ឋ​ម​ន្រី្ត នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ផ្តល់​អាហារូបករណ៍ ៧០០​កន្លែង​ជូន​សិស្សានុសិស្ស ប្រលង​ជាប់​សញ្ញាប័ត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ ឆ្នាំ ២០១៧ ក្នុង​ក្រុង ស្រុក​ទាំង ០៨​ក្នុង​ខេត្ត​កំពត​