កិច្ចប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​ខ្លឹមសារ​សន្និបាត​ គណៈ​ឃោសនាអប់រំ​គណៈ កម្មា​ធិ​ការ​កណ្តាល​គណបក្ស​ប្រ​ជា​ជនកម្ពុជា


កំពត​៖ នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​១៩ ខែ​មេសា ឆ្នាំ ២០១៧ គណៈ​ឃោសនា​គណៈកម្មាធិកា​រគ​ណ​បក្ស​ខេត្តកំពត បាន​ប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​ខ្លឹម សារ​សន្និបាត​គណៈ​ឃោសនាអប់រំ​គណៈ កម្មា​ធិ​ការ​កណ្តាល​គណបក្ស​ប្រ​ជា​ជនកម្ពុជា កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​១០-១១ ខែ​មេសា​ឆ្នាំ​២០១៧ និង​លើក​ទិស ដៅ​សម្រាប់​អនុវត្តន៍​បន្ត​របស់​គ​ណះ​ឃោសនាអប់រំ​ខេត្ត។ វគ្គ​ផ្សព្វ ផ្សាយ​នេះ​ស្ថិតក្រោម​អធិបតីភាព លោក ស៊ឹម វុទ្ធា សមាជិក​អចិន្ត្រៃយ៍​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា ខេត្ត​កំពត និង​ជា​ប្រធាន​គណៈ​ឃោសនាអប់រំ​គណៈកម្មាធិការ​គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ខេត្ត ដែល​មាន​សមាជិក​-​សមាជិកា​ចូលរួម​ចំនួន ៥២​រូប ​មកពី​គណបក្ស​ស្រុក​-​ក្រុង និង​គណបក្ស​មូលដ្ឋាន​មន្ទីរ អង្គភាព​ជុំវិញ​ខេត្ត​៕​

18010561_1169307883199000_2574817596562812832_n17951687_1169307989865656_1806461590992608953_n 18010711_1169308459865609_830220571819552937_n 18010875_1169308369865618_4475764337303947220_n 18034028_1169308239865631_598608010023404227_n 18057152_1169308293198959_4863156404055260277_n 18057917_1169308329865622_8481772818993769931_n18033421_1169307919865663_4108220303290721285_n18057639_1169308039865651_1202139271342668940_n