ឯកឧត្តម ចាន់ ចេស្តា ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​គណបក្ស​ខេត្ត​កំពត ជួប​សំណេះសំណាល​ជាមួយ​ក្រុមការងារ​យុវជន​គណបក្ស និង​សកម្មជន​យុវជន


​កំពត​-​ស្រុក​ជុំ​គី​រី ៖ ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៧ ឯកឧត្តម ចាន់ ចេស្តា ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​គណបក្ស​ខេត្ត​កំពត បាន​អញ្ជើញ​ចុះ​ជួប​សំណេះសំណាល​ជាមួយ​ក្រុមការងារ​យុវជន​គណបក្ស និង​សកម្មជន​យុវជន សរុប​ចំនួន ១៤៦ នាក់ នៅ​ស្នាក់ ការ​គណបក្ស​ស្រុក​ជុំ​គី​រី​៕​

photo_2017-02-16_15-27-49photo_2017-02-16_15-27-35 photo_2017-02-16_15-27-03 photo_2017-02-16_15-27-44