កម្មវិធីគោរពវិញាណក្ខ័ន្ឋ ឯឧ នាយឧត្តមសេនីយ៏ ឈឹម ជួន សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជា និងជាអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តកំពត


កម្មវិធីត្រូវបានចាប់ផ្តើមថ្ងៃទី១៦ កក្កដា ២០១៦ ពីម៉ោង ៩ ០០ នាទីរហូតដល់ម៉ោង ១០និង៣០នាទី គឺតាមបណ្តាក្រុង ស្រុកអញ្ជើញមកចូលរួមគោរពវិញាណក្ខ័ន្ឋទៅតាម
កម្មវីធីដូចតទៅ
ព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ១ /ម៉ោង៩ ០០ ដល់ម៉ោង៩ ១០ នាទី គណៈអចិន្ត្រៃយ៏គណបក្សស្រុកកំពង់ ត្រាច ។
២ /៩ៈ១០ដល់៩ៈ២០ គណៈអចិន្ត្រៃយ៏ គណបក្សស្រុកបន្ទាយមាស។
៣ /៩ៈ២០ដល់៩ៈ៣០ ស្រុកអង្គរជ័យ
៤/៩ៈ៣០ដល់៩ៈ៤០ ស្រុកដងទង់
៥/៩ៈ៤០ដល់៩ៈ៥០ ស្រុកឈូក
៦/៩ៈ៥០ដល់១០ៈ០០ ស្រុកជុំគីរី
៧/១០ៈ០០ដល់១០ៈ១០នាទីស្រុកទឹកឈូ ៨/ម៉ោង១០ៈ១០ ដល់១០ៈ២០ ក្រុងកំពត
អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើរួចមក សូមលោកអភិបាលឬនិងប្រធានគណបក្សក្រុង ស្រុកមេត្តាចាត់ តាំងអញ្ជើញចូលរួមកុំបីអខានឡើយ។
សម្លៀកបំពាក់អាវសក្រវ៉ាត់កខ្មៅ។

photo_2016-07-16_09-18-31 photo_2016-07-16_09-18-40