សារលិខិតចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយក្រុមគ្រួសារសព ឯកឧត្តម ឈឹម ជួន សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្ស ប្រជាជនកម្ពុជា និងជាអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តកំពត


13738218_1790069587872885_1302470563490838229_o