ឯកឧត្តម ថោង ខុន និងឯកឧត្តម ខូយ ឃុនហ៊ួរ បើកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយរៀបចំពិធីបុណ្យសមុទ្រ


កំពត ៖ ព្រឹកថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍
និងឯឧត្តម ខូយ ឃុនហ៊ួរ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពត បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាព ក្នុងអង្គប្រជុំលើកចុងក្រោយអំពីការរៀបចំពិធី បុណ្យលើកទី៤ នៅខេត្តកំពត ជាមួយគណៈកម្មការ
អន្តរក្រសួង ។
12243067_1504508453179238_8152465627782413136_n   12299281_720916651374999_4680052255602872452_n 12311036_1533436740308975_7720358011279123411_n  12316280_720916624708335_3947392097808511641_n 12341064_1533436810308968_8566573632203234076_n12295232_1533436876975628_5819418820629934121_n12313861_453378231516625_1655171909081286038_n 12342856_1644505465818539_8040817364020054739_n