ឯកឧត្តម អឹុង ម៉េងហួរ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងទិវាជនពិការកម្ពុជាលើកទី១៧ និងទិវាជនពិការអន្តរជាតិលើកទី៣៣


ឯកឧត្តម អឹុង ម៉េងហួរ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត បានអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងទិវាជនពិការកម្ពុជាលើកទី១៧ និងទិវាជនពិការអន្តរជាតិលើកទី៣៣ នៅស្រុកឈូក ខេត្តកំពត នាព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥.   12308360_1644028722532880_3561230783366411153_n 12316551_1644028879199531_363446317884706256_n 12345477_1644029139199505_4893188881960487188_n 12347809_1644029095866176_2452037006993740795_n