សេចក្តីណែនាំស្តីអំពីការធ្វើពលកម្ម សម្អាតអនាម័យ ក្រុងកំពត


រដ្ឋបាលខេត្តកំពត ចេញសេចក្តីណែនាំស្តីអំពីការធ្វើពលកម្ម សម្អាតអនាម័យ ក្រុងកំពត សម្រាប់ត្រៀមខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងពិធី បុណ្យសមុទ្រលើកទី៤ ដែលនឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងថ្ងៃទី១១-១២-១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ខាងមុខនេះហើយ ។

kampot kampot1