ពិធីប្រារព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៣៧


ព្រឹកថ្ងៃទី ០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ឯកឧត្តម ខូយ ឃុនហ៊ួរ សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកំពត បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាព
ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីប្រារព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៣៧ ថ្ងៃបង្កើតរណសិរ្ស ២ធ្នូ ១៩៧៨ – ២ ធ្នូ ២០១៥ នៅមន្ទីរគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត ។

1 2 3 4 5